Regulamin

PREAMBUŁA

W trosce o byt oraz porządek strony, mając na względzie zasady sprawiedliwości, uczciwości oraz praworządności ustanawiam niniejszy Regulamin, jako najwyższe źródło prawa niniejszej strony.

ROZDZIAŁ I – ZASADY OGÓLNE

§ 1. Poniższy Regulamin bezwzględnie obowiązuje wszystkie osoby korzystające z bloga. Zapoznanie i przestrzeganie traktowane jako sine qua non.

§ 2. Regulamin reguluje stosunki czytelników bloga jak i jej autorów. Niniejszy Regulamin dotyczy bloga i spraw z nim związanych.

§ 3. Korzystanie z zasobów strony, oznacza akceptację warunków i zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

§ 4. Naczelnym Autorem strony jest JET.

§ 5. Za naruszenie postanowień  Regulaminu, w oparciu o społeczną szkodliwość czynu, stopień zawinienia oraz indywidualną ocenę stanu faktycznego nakładane są kary.

§ 6. Karami w rozumieniu § 5 są:

  1. Nagana lub Upomnienie
  2. Usunięcie komentarza
  3. Blokada IP
  4. Publiczna Banicja

§ 7. Podmiotem uprawnionym do stosowania, wymiaru oraz jurysdykcji Kar jest Naczelny Autor.

 

ROZDZIAŁ II – NORMY MATERIALNE

§ 8. Obowiązuje całkowity zakaz kopiowania elementów bloga, za wyjątkiem fragmentów szablonu oraz specjalnie przeznaczonych elementów do promocji bloga.

§ 9. Osoby korzystające z bloga obowiązuje kultura osobista w treściach pozostawianych na blogu i w ogóle.

§ 10. Na blogu zabrania się pozostawiania spamu oraz komentarzy reklamujących inne strony.

§ 11. Przed każdym tytułem wpisu znajduje się 2 literowy kod w kwadratowym nawiasie odpowiadający danej telenoweli na ogół jest to skrót jej polskiej nazwy. Posty nieopatrzone kodem są ogólną tematyczne.
• [TA] – Trzy Razy Ana
• [PM] – Po Prostu Maria
• [MN] – Moja Nadzieja
• [WN] – Włoska Narzeczona
• [KO] – Kotka
• [DS] – Dzikie Serce
• [BU] – Burza
• [NM] – Nieposkromiona Miłość
• [PU] - Prawdziwe Uczucie
• [ON] – Otchłań Namiętności
• [UM] – Ukryta Miłość
• [OS] – Osaczona
• [TM] – Triumf Miłości
• [NA] – Nie Igraj Z Aniołem

§ 12. Szczególną kategorią postów są tzw. Dekrety, które pojawiają się tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, informują o ważnych zmianach w funkcjonowaniu bloga. Jednego dnia może pojawić się tylko jeden Dekret. Wszystkie Dekrety dostępne są TU.

§ 13. Oficjalnym i niezmiennym logiem bloga jest napis Telenovel specyficzną czcionko na którym widniej trójgłowy falisty kwiat a pod nim napis Telenovel.blog.pl – Arkadia Telenovel.

§ 14. Logo bloga umieszczane jest na elementach stałych strony, oraz na materiałach promocyjnych. Domniema się  że, wszystkie elementy opatrzone logiem są autoryzowane i pochodzą z tego bloga.

 

ROZDZIAŁ III – NORMY USTROJOWE I PROCEDURALNE

§ 15. Podmiotem uprawnionym do wykonywania, interpretacji oraz orzekania w sprawach związanych z Regulaminem jest Naczelny Autor.

§ 16. Wszczęciem postępowanie mającego na celu usuniecie naruszeń Regulaminu następują na wniosek lub z urzędu. Wniosek może złożyć każdy czytelnik bloga.

§ 17. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie normy prawa zwyczajowego.

§ 18. Poniższe przepisy nie naruszają norm prawa powszechnie obowiązującego.

 

ROZDZIAŁ IV PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19. Wszelkie pytania, propozycje należy składać w komentarzach, pod najnowszym wpisem.

§ 20. W prywatnych i ważnych sprawach oraz propozycjach należy kontaktować się z administracją strony za pomocą poczty elektronicznej. Na oficjalny adres: telenovel@onet.pl

§ 21. Niniejszy Regulamin wchodzi z dniem 1.09.2015 r.

§ 22. Podmiotem uprawnionym do zmiany oraz nowelizacji  Regulaminu jest Naczelny Autor.

Kategorie: News

O Jet

JET – Potomek lat 90′, wielka optymistka idealistka, pacyfistka. Marzenia są jej siłą napędową. Telenovele ogląda od lat najmłodszych, lata te sprawiły że miłość ta wciąż trwa i się rozwija niczym najpiękniejszy kwiat. Blogi z Telenovelami prowadzi od 2009 roku, między czasie prowadziła również blog graficzny. Telenovel.blog.pl jest dla niej małą finezyjną arkadią (oazo), ucieczko od zgiełku świata codziennego, wytworem jej marzeń, ambicji i pasji.

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.